October 30, 2018

№17 Табышмак

Бул айылдык тентек, башкалар ойлогондой тентек эмес болгон. Ага ар дайым 20 сомдук кагаз акча менен 1 сомдук тыйындын кайсынысын тандайсын дегенде ал ар дайым тыйынды тандаган. Себеби: ал эгер 20 сомдук кагазды тандаганда, Элдер аны тентек эмес экенин билип ага башка мындай сунуштарды кылмак эмес жана Бул тентек айылдык бала 1 сомсузда калмак.