October 18, 2018

№7 Табышмак

Бул уруулар турдуу тилде суйлошкондуктору учун, аларга которуучу керек болгон. А жаш бойго жеткен балдарды тилди уйротуу учун алмашышкан.