26 Табышмак

by Имаш
26 Табышмак

Эгер атасы милиция кызмат кери болуп, кызмат учурунда ааламдан откон болсо, анын баласы атасынын ордун баса алат.

November 14, 2018
by Имаш