№8 Табышмак

Чыныда жолкырсыгы эмне себептен болуп жатканын эч ким аныктай алган жок! А коюлган жол белги(Арбактын суроту эле)