ده پند مسعود

در سرزمین من هر علامت ساقط میشود از هستی خویش هرجه هست علامت تعجب است و دیگر هیچ

²⁰²⁰-¹¹-⁵

I

⠀⠀ 【 ده پند مسعود ⠀】⠀⠀

★▬▬▬▬▬❗【MaSouD】❗▬▬▬▬▬★

⠀ 【 تاثیر گذار ترین گفتارهایی که شنیده ام...】

⠀⠀⠀ ━━━━━━ •✾●✿●✾•━━━━━━

▪︎ هرچه در فهم تو آید، آن بود مفهوم تو •••

[هرچیز که در جُستن آنی، آنی

تو همانی که در پی آنی]

▪︎همه عرفان آن است که به آنچه که می‌دانی عمل کنی•

▪︎من اینجا بس دلم تنگ است و هر سازی که میبینم بد آهنگ است‌!

▪︎درون توست اگر خلوتی و انجمنی است، برون ز خویش کجا می‌روی، جهان خالیست...!

▪︎سعی عظمت در نگاه تو باشد؛ نه در آنچه که بدان می نگری!

▪︎تفکر بر تتبع غلبه دارد...

▪︎تفکر بر تتبع غلبه دارد...

▪︎تفکر بر تتبع غلبه دارد...

انگلیسی > !...𝗧𝗵𝗲 𝗶𝗺𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗶𝘀 𝗼𝗳𝘁𝗲𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝘂𝗻𝘁𝗿𝗶𝗲▪︎

▪︎ غیرممکنها تجربه نشده اند ...!

▪︎داشتن قانون هیچ مزیتی ندارد اگر که برای سرپیچی از آن تنبیهی در نظر گرفته نشود...!

▪︎هرگاه با خویشتن خویش یکی باشید خوبید

شک سرچشمه رسیدن به یقین است...

(پس یکبار تا آنجا که امکان دارد به همه چیز شک کن)

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

➕ ترتیب و اولویت ندارند.

➕این گفته ها از سخنان بزرگان تاریخ؛ از گذشته تا معاصر میباشند.

بزرگانی همچون: رنه دکارت، جبران خلیل، آیت اله بهجت، امام خمینی، دهلوی و ...

که من از اعماق وجود به برخی از آنها (سخنان) ایمان دارم و برای برخی دیگر، در تلاش برای فهم و درکشان هستم.

➕*️⃣ منظور از پند* هم در ابتدای این گفتار:

فریاد من یا توصیه یا پیشنهاد من میباشد.

⭐⭐⭐⭐⭐ ☀️🌙🌎⭐⭐⭐⭐⭐

من اینجا بس دلم تنگ است و هر سازی که میبینم بد آهنگ است...!

در این دیار بی یار
مانده ام که سراب وهم است یا امید
وهمی نجات بخش یا امیدی کشنده؟

در سرزمین‌ من هر علامت سوالی ساقط میشود از هستی

خویش... هر چه هست علامت تعجب است و دیگر هیچ ...!!!

      [این قسمت در ۵ شهریور ۹۹ اضافه شد]  
هفتصد و هفده روز سکوت و....ادامه

https://www.instagram.com/Masoud_Asadifar

@BACKGAMMON @Parkoot

Masoud Asadifar 

☆▬▬▬▬【 @Masoud-Asadifar 】▬▬▬▬☆

و به زودی خواهم یافت که سراب وهم است یا امید ؟

و چه زیبا گفت شاعر که Nothing else matters anymore...

土曜日5または土曜日橋の一つから水に飛び込みます...| 
または | どこかにぶら下がっています
|私が何を言ったか、何も言わなかったかは関係ありません。
重要なことは何もない ... ...9月99日

August 25, 2020

193 views


عدم نمایش تصویر

پ

هرچه در فهم تو آید آن بود مفهوم تو