چک نویس
November 26, 2020

برخی از تخت نردهای خاص

تخت نرد انواع مختلفی دارد که در یک پست جداگانه به معرفی و دسته بندی آنها خواهیم پرداخت

از انواع مختلف تخت نرد میتوان به این نمونه ها که رایج تر و پر کاربرد از سایر نمونه ها هستند اشاره کرد

انواع تخت نرد

(کیفی تاشو (استاندارد ترین نمونه از جنس چرم و چوب

(تاشو چوبی (نمونه سنتی/بیشتر ایرانی و شرقی

(مسافرتی (ازجنس چرم و پارچه

تخته نرد میزی

(مدل ثابت (برای باشگاهها و مسابقات بسیار معتبر

تاشو مدل گرد

مدل ۳ نفره

مدل ۴ نفره

مدل نامحدود

مدل مربع

مدل کشیده

مدل نیم دایره

تخت نردهای تاشو از جنسهای مختلف

شیشه<

آکرلیک<

تلق<

سنگ<

فیبر کربن<

پلاستیک<

پارچه<

Add to Wishlist
TABLETOP BACKGAMMON
Red Queen Moc Croc Tournament Tabletop
$215.00
</>

Add to Wishlist

TABLETOP BACKGAMMON

Classic Green Tournament Tabletop

$215.00

Qote
Add to Wishlist
TABLETOP BACKGAMMON
Classic Brown Tournament Tabletop
$215.00
Code
Add to Wishlist
TABLETOP BACKGAMMON
Classic Blue Tournament Tabletop
$215.00
Add to Wishlist
CHAMPION TABLETOP
Red Queen Moc Croc Champion Tabletop
$190.00
Add to Wishlist

CHAMPION TABLETOP number regular

Classic Green Champion Tabletop. 0

$190.00
<-> code

>-< qote

Add to Wishlist
CHAMPION TABLETOP
Classic Brown Champion Tabletop
$190.00
Add to Wishlist
CHAMPION TABLETOP
Classic Blue Champion Tabletop
$190.00
Add to Wishlist
BACKGAMMON
Anchor Blue Travel Set
Rated 4.50 out of 5
$150.00
Add to Wishlist
BACKGAMMON
Anchor Red Travel Backgammon Set
$150.00