April 3, 2021

Công ty TNHH đầu tư xây dựng - kiến trúc Đăng Phát

DANG PHAT CONSTRUCTION là công ty xây dựng tại Bình Dương hoạt động nhiều năm trên lĩnh vực xây dựng và là nhà thầu xây dựng tại Bình Dương được nhiều khách hàng tin tưởng sử dụng dịch vụ sản phẩm. Website: https://dangphat.vn/

Các dự án mà công ty xây dựng Đăng Phát đã hoành thành là https://dangphat.vn/du-an.html

Các hoạt động tư vấn giám sát của công ty xây dựng Đăng Phát là giám sát khối lượng, giá của vật liệu, giám sát an toàn trong lao động, giám sát vệ sinh môi trường, giám sát tiến độ thi công: Xem tại: https://dangphat.vn/tu-van-giam-sat

Hạng mục tư vấn, thiết kế và thi công công trình giao thông đường bộ là hạng mục mũi nhọn của Đăng Phát, chi tiết https://dangphat.vn/giao-thong-cau-duong