توسعه مشاغل آموزشی و دیجیتالی در دیتاجو

توسعه مشاغل

خبرگزاری كار ایران، ایلنا، به عنوان نمادی از جامعه کارگری در ایران، طی خبری اقتصادی با موضوع "توسعه مشاغل آموزشی و دیجیتالی در دیتاجو" به اخبار سیستم آموزشی آنلاین دیتاجو به روایت دانشگاه کلمبیا و نیوکاسل پرداخته است.

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-971320