تقویت رایتینگ انگلیسی

تقویت رایتینگ انگلیسی

دیتاجو در مورد یادگیری و تقویت رایتینگ انگلیسی و همچنین کلاس‌های آنلاین تقویت رایتینگ انگلیسی طی مقاله ای با عنوان "تقویت رایتینگ انگلیسی" به فرآیند یادگیری حتی با فیلم و کتاب‌ و استفاده از کلاس‌های آنلاین پرداخته است.

http://datajoo.com/news/news-reportage/284162/