ferfr

by Sulik Bozhev
ferfr

Паттерн №1 - "Тренд вверх, покупка на подтверждающей свече"

November 20, 2018
by Sulik Bozhev