HISTORY
October 9, 2020

İlk Diş Hekimi Kimdir?

Hesire ( Hesy-Ra veya Hesy-Re ) Mısır’ın üçüncü hanedanlığında Firavun Djoser’e hizmet eden yüksek rütbeli bir devlet görevlisiydi. Bunun yanında en bilinen ve bu yazımı yazmama sebep olan özelliği ise ilk diş hekimi olarak kabul edilmesidir. Bilinen ilk diş hekimi olmasının yanı sıra pek çok ünvanı da vardı. Bazı ünvanları ise şöyle ki; En iyi diş hekimlerinden biri ( Wer Ibeh Senjw ), Kralın sır dostu ( Rekh Neswt), Yazıların – yazarların şefi, lideri ( Medjeh Seschjw ). Tüm bunlar bize antik mısırda oldukça nüfuzlu biri olduğunu göstermektedir.

Hesire’nin sıfatlarından Wer Ibeh Senjw yani ‘En İyi Diş Hekimlerinden Biri‘ tarihçiler arasında tartışma konusudur. Bu konuda iki yaygın görüş şöyledir; Hesire En İyi Fildişi Kesicilerinden yani sanatkarlarından biriydi. Bu görüşe göre Hesire bir sanatçıydı. Diğer görüş ise ‘En İyi Diş Hekimlerinden Biri’ olduğu görüşüdür. Bu şekilde iki çevirisi vardır. Fakat bu konudaki daha kanıksanmış görüş Hesire’nin tarihteki ilk diş hekimi olduğudur.

Kaynakça : https://disportal.net/ilk-dis-hekimi-olarak-bilinen-hesire-kimdir/