Контест от ЕГЭ - просто! 7.09.18

Русский язык

1)

2)

Математика(база):

1)

2)