November 28, 2020

Your Business Can Navigate The Social Media Minefield

Herhangi bir işletmenin büyümesine yardımcı olmak için sosyal medyayı kullanmanın önemi küçümsenemez. Ancak, çalışanları veya iştirakleri ve pazarlamacıları popüler sosyal medya forumlarından herhangi birini kullandığında işletmeler için ciddi yasal sonuçlar olabilir. Bu, hem çalışanlar işletmeniz adına hareket ettiğinde hem de kişisel kullanımları için sosyal medyayı kullandıklarında geçerli olabilir. Akıllı işletme sahipleri sorunları önceden tespit eder ve ardından gereksiz sorumluluğu önlemek ve bilindiklerinde riskleri ele almak için bir strateji geliştirir. Elbette, bu strateji uygun bir sosyal medya politikası ile başlamalı. Ancak, birçok işletme olması gereken tüm potansiyel endişeleri ele almayan sosyal medya politikaları hazırlar veya hatta onları yasa dışı kılacak şekilde politikalar hazırlar!

Peki, işletmenizin sosyal medya politikasının hatalı olmadığından nasıl emin olabilirsiniz? İlk olarak, sosyal medyada neyin yanlış gidebileceğini anlamalısınız.

Sosyal Medyada İşim İçin Neler Yanlış Gidebilir?

İşletmenizin sosyal medyayla ilgili karşılaşabileceği yasal endişelerin geniş bir listesi:

-Milyonlarca okuyucu tarafından görüntülenebilen bir blog girişinde gizli veya özel bilgileri ifşa eden çalışanlar;
-İşletmeniz veya diğer çalışanlarınızla ilgili sosyal medyada ayrımcı veya olumsuz yorumlar yayınlayan çalışanlar;
- Facebook sayfalarında karakterlerini sorgulayan ve dolayısıyla işinize yansıyan sakıncalı içerikler paylaşan çalışanlar; veya
-Çalışanlar, iştirakler ve diğer sponsorlu cirolar, istihdam ilişkisini açıklamadan şirketin hizmetlerini veya ürünlerini tanıtarak işverenlerini sorumluluğa bile maruz bırakabilirler. Bu, aksi takdirde yasal tabirle sponsorlu bir onay olarak bilinir. FTC, onaylayan ile sponsor arasındaki herhangi bir "maddi bağlantı" nın, herhangi bir tür olumlu inceleme olarak tanımlanan bir ürün veya hizmet desteğiyle bağlantılı olarak açıklanması gerektiğini açıkça belirtmiştir. Sponsorlu cirolar, işletmeniz tarafından sunulan herhangi bir ürün veya hizmetle ilgili aldatıcı iddialar yoluyla da işletmeniz için potansiyel olarak sorumluluk oluşturabilir.
Bir Sosyal Medya Politikası İşletmenizi Neden Koruyabilir?

Çalışanlarınız varsa veya herhangi bir üçüncü taraf pazarlamacı veya bağlı kuruluş kullanıyorsanız, yazılı bir sosyal medya politikası benimsemelisiniz. Sorumluluktan mutlak bir kalkan olmasa da, işletmeler, şirketin organizasyon kültürü ile tutarlı bir şekilde işvereni koruyan sosyal medya kullanım politikaları benimsemelidir. Bu politikalar sadece çalışanlar için güçlü bir caydırıcı olmakla kalmaz, aynı zamanda çalışanların ve iştiraklerin veya diğer üçüncü şahısların feshinin temeli olarak da kullanılabilir.

Ancak, Şirketinizin Sosyal Medya Politikası Gerçekten Ne Söylemeli (Veya Söylememeli)?

Tabii ki, şirketinizin sosyal medya politikası, işverenin hem iş başında hem de iş dışında sosyal medya kullanımı ile ilgili olarak ne beklediğini çalışanlara netleştirmelidir. Bu beklentiler şirketten şirkete değişebilir, ancak işverenler genellikle yasadışı cinsel taciz veya başka bir sorumlulukla sonuçlanabilecek davranışlara karşı kurallarla, gizli veya özel bilgilerin ifşasını yasaklayan kurallarla ve kurumsal logoların ve diğer markalama sorunlarının kullanımına ilişkin şirket politikalarıyla ilgilenmelidir. sosyal medya kullanımı söz konusu olduğunda instagram takipçi satın alma. Aşağıda, politikanızın ne söylemesi gerektiği hakkında daha spesifik ayrıntılara gireceğim.

Ancak, her işverenin çalışan sosyal medya kullanımıyla anlaması gereken sorun, bireyin eylemlerinin yasal olarak korunuyor olabileceğidir. Örneğin bazı eyaletlerde çalışanların görev dışı faaliyetlerini ve siyasi faaliyetlerini veya bağlantılarını koruyan yasalar vardır. Federal düzeyde, Ulusal Çalışma İlişkileri Yasası, genellikle iş arkadaşlarıyla ve dışarıdan çalışanlarla istihdamlarının hüküm ve koşullarını tartışma hakkını içeren "uyumlu faaliyet" gerçekleştiren çalışanları korur. Sosyal medya politikanız son iki yıl içinde güncellenmediyse, politikanın son zamanlarda Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu tarafından sağlanan rehberliğe uygun olmaması muhtemeldir. Buna ek olarak, federal ve eyalet ihbarcı yasaları, belirli durumlarda (diğer şeylerin yanı sıra) potansiyel menkul kıymet dolandırıcılık ihlallerinden şikayet eden çalışanları korur.

Pratik Yönergeler

Herhangi bir sosyal medya politikasına eklemeniz gereken bazı pratik ve temel kurallar aşağıda listelenmiştir. "Çalışanlar" terimini çalışanları, bağlı kuruluşları ve diğer tüm sponsorlu destekçileri belirtmek için kullanıyorum.

-İstihdam Kuralları ve Şirket Davranış Kuralları

Çalışanların sosyal medyayı kullanırken her zaman iş sözleşmesi, çalışan el kitabı veya diğer şirket davranış kurallarına uymasını zorunlu kılın (tabii ki bu sadece çalışanlar için geçerlidir). Sosyal medya politikası, çalışanların iş veya kişisel amaçlarla sosyal medya yoluyla herhangi bir şirket politikasının şartlarını ihlal etmesini kısıtlamalıdır.

-Genel Kullanım Beyanı