Психологічні аспекти бойової діяльності. Гібридна війна та її психологічна характеристика.

Автори стратегії гібридної війни (4GW за американською класифікацією) стверджують, що сьогодні значно продуктивніше вкладати ресурси не в широкомасштабну наступальну війну, а в різноманітні підривні тактичні акції.

Мета такої тактики – примусити противника постійно виснажувати свої військові і фінансові ресурси під час партизанської і терористичної діяльності, які постійно підживлюються ззовні. Це призводить до наростання соціально-економічного хаосу всередині країни-противника, посилює психологічний та інформаційний тиск на населення і керівництво до того моменту, коли небажана влада країни-об'єкта буде вимушена піти.

Війна четвертого покоління (гібридна війна) – це такий спосіб ведення війни, коли агрессор має на меті, перш за все, досягнення моральної перемоги над противником.

Військовий компонент включає:

- організацію повстанського руху в країні;

- різноманітні терористичні дії, починаючи з підриву військових і цивільних об'єктів – до партизанських дій на великій території.

Терор має носити наджорстокий і лютий характер з метою безумовного підпорядкування терористам і придушення волі людей до опору під страхом мученицької смерті;

- використання іноземних найманців, «бойових приватних армій»;

- організація на території країни об'єкта агресії конфліктів низької інтенсивності із залученням зовнішніх сил;

- надання широкої інформаційної, фінансової, військово-технічної допомоги формуванням, що ведуть партизанську війну.


Цивільний компонент 4GW включає цілеспрямовані атаки на традиційні культурно-історичні цінності народу:

- різноманітні акції і заходи щодо зниження рівня культури, етичного і естетичного виховання людей;

- зниження освітнього рівня громадян;

- застосування технологій розділення суспільства, традиційних спільностей і сім'ї;

- витончену і високотехнологічну психологічну війну, маніпулювання з боку ЗМІ, постійне проведення агресивних акцій інформаційної війни як усередині країни, так і у світовому медійному просторі;

- здійснення всіх форм тиску на країну-жертву (політична ізоляція, економічні санкції, соціальні, гуманітарні обмеження);

- організація так званих пікетів, кампаній ненасильноцької непокори тощо.

Основою, базисом 4GW є не міждержавні протиріччя, а політична, соціальна і моральна революція (криза легітимності держави як системоутворюючої структури).

Традиційна військова сила втрачає своє значення, а ефективними засобами війни стають політичні, дипломатичні, інформаційні і економічні заходи.

Тому експертами зазначаєься, що однією із найважливіших форм протиборства стає інформаційне протиборство.

На перший, погляд інформаційне протиборство важко назвати війною: люди не вмирають, інфраструктура розвивається, промисловість функціонує. Але залишається актуальною і активно досягається мета, як і в будь-якій війні – підпорядкування противника своїй волі.

Новітніми засобами досягнення цілей у гібридній війні є інформаційно-психологічний вплив з метою позбавлення противника волі до опору.


Форма ведення війни – тероризм, конфлікти низької інтенсивності, партизанська війна. Вони стали основою нового етапу військового мистецтва, коли, не торкаючись грунтовно військових спроможностей ворога, зосереджуються на зниженні його волі до опору.

У найбільш досконалій формі, гібридна війна не містить ніяких реальних битв, а є боротьбою ефектів. Хто зможе прорахувати ефекти більш високих порядків, той і виграє у гібридній війні.