December 30, 2020

Esztétikai fogászati kezelés

Fogászati beavatkozás Budapest

Az esztétikai fogászati kezelések közül Budapest 13. kerületében az esztétikai klinikán a fogtömések technikáját emelhetjük ki. A budapesti fogorvos szakszerűen és fájdalommentesen végzi a fogászati tömést.

Fogászat Budapest fogtömés

A tömésnél az égetés technikájára nem kívánunk kitérni, csak azt jegyezzük meg, hogy a kerámiai masszák égetés során nagymértékben zsugorodnak, ezt csak további massza hozzáadásával tudjuk kiegyenlíteni. Ezért nem sikerülhet porcelán inlayt készíteni egyetlen égetéssel, általában inkább háromszori, mint kétszeri égetésre készül el.

Az első égetéskor a fogorvosnál nem égetjük a masszát glazúrosra, csak összeállni engedjük, a szélén keletkező rést megtöltjük újból a vízzel (esetleg alkohollal) péppé kevert porcelánporral.

A fogorvosi technika

Másodszorra vagy harmadszorra a fogászat — miután már nem keletkezik hézag a betét szélén és kialakul a szabad felszín megkívánt kontúrja is — a glazúros égetéshez megkívánt hőfokra hevítjük a masszát.

Az utolsó égetés és a massza kihűlése után az inlayt a fóliából vagy beágyazómasszából kibontjuk, kefével, vízzel ennek rátapadt maradványaitól megtisztítjuk. A fogászati laboratórium a glazúrosra égetett porcelán betétet szállítja az orvosnak — ha indirekt módszerrel dolgozik, a modellen, egyébként egymagában. A modellen, valamint ezt követően — ill. direkt módszerrel dolgozva közvetlenül — a beteg szájában kell ellenőriznünk a betét színhatását, kontúrját, valamint széli záródását a fogászat Budapest 13. kerületében.

Akármelyik szempontból hiányosságot észlelünk, a betét nem használható.
Ha vákuumban égettük a porcelánt és a betét túlkonturált, túl domborúra sikerült, a többletet elvehetjük, és a porcelánt újból fényezhetjük újbóli égetés nélkül is.

Fogtömés technikája fogászat

Ha a fogtömés technikájánál a fogászaton a betét színben, kontúrjában és széli záródását illetően jónak bizonyul, cementtel rögzítjük az üregben. Esztétikai szempontból előnyös, ha foszfátcement helyett speciális kőcementet (Kryptex, Tellurit) használunk.

A fog kemény szöveteire — a zománcra és a dentinre, valamint esetleg a cementre — szorítkozó caries nem vált ki sem spontán fájdalmat, sem a szervezet egészét érintő (általános) jelenségeket, a pulpában azonban már feltehetően mélyebb zománc-, biztosan azonban dentin-caries esetén támadnak objektív módon kimutatható elváltozások. Ezek kezdetben némák, azaz nem manifesztálódnak sem spontán, sem ingerlésre semmiféle szubjektív symptomában. A szuvas folyamat további progressziója fokozza a pulpában támadó reakció(ka)t, mely(ek)nek intenzitása is megnő, egyúttal jellegük is megváltozik. A fogbélben így előbb hyperaemia, majd gyulladás támad. Ezek az objektíven kimutatható elváltozások többnyire kifejezett szubjektív symptomákat is kiváltanak. Könyvünk III. részében ezeket a reakciókat tárgyaljuk, majd azokat a kórfolyamatokat és kórképeket, amelyek ezek következtében alakul(hat)nak ki. Eme reakciókra és körfolyamatokra jellemző, hogy amint a caries elérte a pulpát, függetlenné válnak annak további haladásától, és saját törvényszerűségeik szerint játszódnak le.

Ezeket a törvényszerűségeket egyrészt eme kóros folyamatok általános pathologiai jellemzői determinálják, másrészt a pulpa és a parodontium apicale különleges anatómiai felépítése és szöveti szerkezete, egyben a szervezet általános állapotának is függvényei.


Esztétikai fogászati kezelés a 13. kerületben Budapesten.