Python Casting

O'zgaruvchi turni belgilash

Ba'zan o'zgaruvchiga turni o'zgartirishga to'g'ri kelishi mumkin. Buni casting bilan amalga oshirish mumkin. Casting inglizcha so'z bo'lib o'zgaruvchining turini belgilash yoki o'zgartirishdir. Python - bu obyektga yo'naltirilgan til (OOP) va shuning uchun u ma'lumot turlarini, shu jumladan ma'lumotlarning standard turlarini aniqlash uchun sinflardan (class) foydalanadi.

Python-da casting sinflarning konstruktor funksiyalari yordamida amalga oshiriladi:

 • int() - butun sonni to'laligicha, o'nli kasrni (oldingi butun songa yaxlitlash orqali) yoki mantli ma'lumotni (agar raqamli ma'lumot bo'lsa) butun songa aylantiradi.
 • float() - butun sondan, o'nli kasrdan to'laligicha yoki mantli ma'lumotdan to'g'ridan-to'g'ri (agar butun yoki o'nli kasrni ifodalasa) o'nli kasrni yaratadi.
 • str() - turli xil ma'lumotlar turlaridan, shu jumladan satrlardan, butun sonlardan va o'nli kasrlardan mantli (belgili) ma'lumot yaratadi.
# Butun son - int
x = int(1)    # x ning qiymati 1 
y = int(2.8)   # y ning qiymati 2 
z = int("3")   # z ning qiymati 3 

—-— O'zingiz sinab ko'ring —-—


# O'nli kasr - float
x = float(1)    # x ning qiymati 1.0 
y = float(2.8)   # y ning qiymati 2.8 
z = float("3")   # z ning qiymati 3.0 
w = float("4.2")  # w ning qiymati 4.2

—-— O'zingiz sinab ko'ring —-—


# Matnli(belgili) ma'lumot - str
x = str('s1')    # x ning qiymati 's1' 
y = str(2)     # y ning qiymati '2' 
z = str(3.0)    # z ning qiymati '3.0' 

—-— O'zingiz sinab ko'ring —-


Savollaringizni telegram gurhimizda muhokama qilishingiz mumkin. Sog'ligingizga e'tiborli bo'ling!