October 7, 2020

Феромони и техният ефект върху настроението и сексуалността на жените

Предварителните данни сочат, че излагането на андростадиенон при жените повишава оценките за привлекателност на потенциалните партньори. В заключение, някои данни показват, че 16-андростеновите феромони, по-специално андростадиенонът, играят благоприятна роля за настроението, фокуса и сексуалния отговор на жените, а може би и при избора на партньор.

За разлика от предишната литература, също така е установено, че миризмите, възприемани от жена във фоликуларна фаза, всъщност са по-приятни и по-секси от миризмите, възприемани от тази жена в лутеалната фаза. Нещо повече, те откриха, че постоянството на зависимата от менструалния цикъл обонятелна идентификация е широко. Въпреки това не е изключена възможността от миризми в жизнената среда, преобладаващи миризмите, зависими от менструалния цикъл. Повторното излагане на специфичните миризми увеличава праговото ниво на откриване на миризми и следователно намалява стимулацията при хората.

Съществуват значително количество изследвания, подкрепящи телесната миризма и сексуалното привличане при насекомите. Половите феромони на молците от копринени буби могат да предизвикат реакции в мъжката антена при концентрации от само няколкостотин молекули на квадратен сантиметър. Общият консенсус сред учените е, че въпреки че телесната миризма може да повлияе на привлекателността, хората не https://noan.net/feromoni използват феромони по същия начин, както другите бозайници или насекоми. Но последните данни сочат, че жените отделят колекция от химикали, които предизвикват различни реакции при мъжете. Тези химикали са наречени „копулини“ поради въздействието им върху сексуалното поведение.

Освен това чрез изследвания се предполага, че мъжът във връзка би бил по-чувствителен към появата на миризма, свързана с овулацията, и след това да се десенсибилизира след многократно излагане. От друга страна, несдвоените мъже са били непрекъснато чувствителни към миризмата. Това демонстрира постоянството на миризмата като еволюционен или адаптационен процес, който може да осигури успех на репродукцията на потомството чрез поддържане на постоянно излагане на мъжете по време на менструалния им цикъл. През този период най-плодородните жени са склонни да имат повече сдвоени копулации. Evolution предполага, че това е адаптация поради физическите промени в мъжкото тяло, въпреки че трябва да се проведат повече изследвания, за да се гарантира, че тези високи нива на тестостерон водят до репродуктивно поведение.

Флуктуиращата асиметрия е вид биологична асиметрия, отнасяща се до степента, в която се появяват малки случайни отклонения от очакваната перфектна симетрия в различни популации на организмите. При хората, например, fa може да бъде демонстриран чрез неравномерните размери на двустранните характеристики като очите, ушите и гърдите.

Известно е, че положителното настроение улеснява сексуалния отговор на жените, а повишената концентрация подобрява сексуалното удовлетворение. В действителност, някои проучвания показват благоприятен ефект на андростадиенона върху сексуалното желание и възбуда. Тези ефекти обаче зависеха от контекста на експеримента, например от присъствието на придружител от мъжки пол. Феромоните могат също да играят роля при подбора на партньори, който е „дезасортивен“ по отношение на човешкия левкоцитен антиген-генотип.