November 26, 2020

Тапсырма №2

Сайттарға тіркелу (аккаунтыңызға сілтемені телетайпқа салу)

https://www.behance.net/

Ноутбукқа Discord орнатып, оған тілкелу

https://discord.com/

Behance сайтынан әдемі баннер тауып, соны видеоға түсіріп талдау. Видеоны ютубқа (доступ по ссылке) салып телетайпқа жіберу.

Adobe Photoshop бағдарламасында мына жаттығуды орындау