O’tilgan mavzulardan turli masalalar tahlili va Algebraik ifodalar