April 13, 2020

Future simple tense va uning qo'llanish holatlari

▪️ Future simple tense - oddiy kelasi zamon kelajakda sodir boʻladigan ish-harakatlar uchun qoʻllaniladi. Kelajak zamonni bildiruvchi payt ravishlari gapda qatnashadi. Gapda egadan keyin will yordamchi fe'li va asosiy fe'l infitiniv shaklida qo'llaniladi.

▪️ Positive form:
🔸I will work.
🔸He/she/it will work.
🔸We/you/they will work.

▪️ Negative form:
🔸I will not work.
🔸He/she/it will not work.
🔸We/you/they will not work.

▪️ Question form:
🔸Will I work?
🔸Will he/she/it work?
🔸Will we/you/they work?

▪️ Qoʻllanish holatlari:

1️⃣ Oddiy kelasi zamon kelajakda sodir boʻladigan, ya’ni sodir boʻlishi kutilayotgan harakatlar uchun qoʻllaniladi.
🔸Christmas will be on a Saturday this year. (Bu yil Rojdestvo shanba kuniga toʻg'ri keladi.)
🔸It will rain tomorrow. (Ertaga yomg'ir yog'adi)
🔸We will be in Japan next year.
🔸I think they won't buy our car. It's very expensive.
🔸Will you be at home tonight?

2️⃣ Kelajak zamonni bildiruvchi payt ravishlari quyidagilardan iborat.
▫️ next week ▫️ next month ▫️ next Friday ▫️ next year ▫️ tomorrow ▫️ soon ▫️ in 2021 ▫️ in the future

3️⃣ Zamonaviy ingliz tilida I va we shaxslari uchun oddiy kelajakda shall yordamchi fe'li oʻrniga will yordamchi fe'lini qoʻllash ommalashgan.
🔸We shall be in Japan next year. (eskirgan)
🔸We will be in Japan next year. (hozirda ommabop)

💡 Bilib qoʻygan yaxshi 👌

▪️'shall' yordamchi fe'li yuridik matnlar va shartnomalarda (rasmiy hujjatlarda) uchinchi shaxslarning huquq va majburiyatlarini ifodalash uchun ishlatiladi. Bu vaziyatlarda shall modal fe'l sifatida ishlatilib barcha shaxslar bir xil qo'llaniladi.
🔸The hirer shall be responsible for the maintenance of the vehicle. (Ulovning umumiy holati uchun ijaraga oluvchi javobgar hisoblanadi)
🔸The buyer shall pay remaining amount of the money not later than five days after the goods are delivered. (Sotib oluvchi mahsulot yetkazib berilganidan keyin besh kundan kechiktirmasdan qolgan pul summasini to'laydi.)

💡Umumiy mazmundagi matnlarda esa bunday vaziyatlarda will/should/must modal fe'llari ishlatiladi.

t.me/masofatalim

Muallif: Khamdambek Atajanov

O’zbekiston Yoshlar ittifoqi tashabbusi bilan tashkil etilgan "Masofaviy ta’lim" Telegram kanali.

https://t.me/masofatalim