O’tilgan mavzulardan turli masalalar tahlili va Eyler teoremasi