November 27, 2020

آشنایی با هوش مصنوعی

هوش مصنوعی شاخه‌ای از علوم کامپیوتر است که با ساخت تجهیزات و شبیه سازی هوشمند آنها کمک میکند در یک ساختار کاملا مشخص تمامی فرآیندهایی که توسط یک انسان قابلیت اجرایی دارد توسط ماشین و سیستم اجرا میشود در حقیقت افرادی که از هوش مصنوعی استفاده کرده اند سعی در پیاده سازی ساختار مغز انسان و پیاده سازی مدل آن داشتند امروزه هوش مصنوعی کاربردهای فراوانی در حوزه های مختلف ایفا میکند و دنیای امروز کاملا وابسته این علم بسیار قدرتمند میباشد و کمتر سازمانی را میتوان یافت که برای کم کردن هزینه ها و رسیدن به سود بالا از هوش مصنوعی استفاده نکند به عنوان مثال استفاده از دستگاه های بیومتریک در تشخیص ماهیت افراد کمک بسیار زیادی در شناسایی حع نموده است یا استفاده از دستگاه های تشخیص صدا در واقعی بودن افراد کارمند در یک سازمان است هدف از طراحی سیستم های هوش مصنوعی به حداقل رساندن خطاهای انسانی در تشخیص بود بسیاری از پدیده ها و روابط دنیای واقعی با روش های موجود در ریاضیات و منطق قابل مدلسازی نیستند و یا بدتر از آن، حتی خود انسان‌ها نسبت به خیلی از این پدیده‌ها بینش کافی ندارند و قطعا نمی‌توانند مدلسازی کامل و قابل استنادی از آنها داشته باشند.در بسیاری از روش های سنتی کاری توسط فرآیندها دستی انجام میشود ولی با استفاده از هوش مصنوعی می توان تمامی این فرآیندها را سیستمی کرد و دیگر نیاز به کمک انسان نباشد هوش مصنوعی الگوریتم های متنوعی ارائه میکند تا از بین ها بتوان بهترین سیستم را طراحی کرد در یک ساختار هوش مصنوعی به ماشین دستور میدهیم چه فرآیندهایی را در چه زمان هایی اجرا کند و چه فرآیندهایی را انجام ندهد امروزه کمتر سیستمی در دنیا میتوان یافت که از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده نکند. بسیاری از افراد آینده را متعلق به هوش مصنوعی میدانند و مطمئن هستید در آینده ای نه چندان دور ربات ها و سیستم های هوش مصنوعی تمامی فعالیت های سنتی را کنار خواهند زد و قدرت آینده در هوش مصنوعی میشود.

https://matlabprozhe.com/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C/