November 27, 2020

آشنایی با پردازش تصویر

پردازش تصاویر یا Image processing به مجموعه عملیاتی که بر روی تصاویر انجام میشود تا منجر به مشاهده یک پدیده برای روی آن تصویر باشیم گفته میشود امروز با حجم بسیاری زیادی از تصاویر مواجه هستیم این تصاویر خود حاوی اطلاعات میباشد که برای استفاده هر چه بهتر باید پردازش شود معنای پردازش یعنی باینری کردن آنها و تبدیل کردن به یک کد دیجیتال ، امروز پردازش تصویر اهمیت بسیار زیادی در تمامی بخش ها و صنعت ها پیدا کرده است برای مثال در محیط های بیمارستانی این پردازش به کمک پزشکان آماده است و در درمان هرچه سریعتر بیماری ها به آنها کم میکند پردازش تصاویر ام آر آی ، تصاویر سی تی اسکن در تشخیص به موقع بیماری بسیار کمک میکند در صنعت هواشناسی از پردازش تصاویر برای پیدا کردن دقیق میزان و شدت بارندگی در یک منطقه استفاده میکنند و هزار کاربرد دیگر در صنایع گوناگون. در حالت کلی میتوان این گونه گفت که پردازش تصویر به صورت خلاصه یعنی اینکه شما با انجام فرایند‌هایی روی تصویر که میتواند عکس یا ویدئو باشد خروجی مشخص و معینی از تصویر باز هم به صورت تصویر بگیرید. این فرایندها میتواند برای افزایش دقت تصویر باشند Image enhancement یا میتواند برای جدا کردن یک بخش مشخص از تصویر‌ Image segmentation باشند امروزه بیشتر به موضوع پردازش تصویر دیجیتال گفته میشود که شاخه ‌ای از دانش رایانه است که با پردازش تصویر به کشف اطلاعات از داخل تصاویر خواهیم رسید پردازش تصویر امروز کاربردهای فراوانی را تمامی علوم مختلف کسب کرده است هر تصویری حاوی اطلاعات فراوانی می باشد که با استفاده از ابزارهای پردازش میتوان این اطلاعات مهم را بدست آورد هر تصویری دارای اطلاعات منحصر به فردی می باشد که نیازمند پردازش می باشد پردازش تصویر در صنعت هوایی ، پزشکی ، علوم مختلف بسیار کاربرد پیدا کرده است.

https://matlabprozhe.com/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A8-matlab/