November 27, 2020

آشنایی با شبکه های عصبی

شبکه عصبی یکی از شاخه های پرطرفدار گرایش کامپیوتر می باشد که کاربرد بسیار فراوانی در زمینه های مختلف پیدا کرده است پیاده سازی عملکرد مغز انسان به صورت یک ساختار هوشمند در این محیط توانسته دقت را شبکه عصبی بسیار بالا ببرد در حال حاضر در تمامی حوزه ها که نیازمند دقت و صحت بالا در تصمیم گیری می باشد از ساختار شبکه های عصبی استفاده میشود. در شبکه عصبی مصنوعی ساختار مغز انسان به صورت کامل شبیه سازی میشود به طوری که تمام فرامین که از مغز به انسان صادر میشود در این شبکه های هم قابل پیاده می باشد شبکه‌ عصبی یک سامانه پردازش اطلاعات است که از مغز انسان ایده گرفته و پردازش داده‌ ها را به عهده پردازنده‌ های کوچک و بسیار زیادی میسپارد که به صورت شبکه ‌ای به هم پیوسته و موازی با یکدیگر برای حل یک مسئله رفتار میکند. در این شبکه‌ ها به کمک دانش های مختلف ساختار شبکه طوری طراحی میشود که میتواند همانند نورون عمل کند. به این ساختار داده گره گفته میشود. یکی از اصلی ترین دلایل استفاده از شبکه عصبی بالا بردن دقت و صحت در سیستم های پردازش می باشد معمولا در حوزه های پیش بینی از شبکه عصبی بسیار استفاده میکنند پیش بینی میزان باران براساس داده های ارسالی ، پیش بینی میزان خشکسالی و موارد دیگر را به راحتی می توان توسط شبکه عصبی پیاده سازی کرد به جرات میتوان گفت اهمیت شبکه عصبی در بالا بردن صحت سیستم های مبتنی بر هوش انکار کرد در یک سیستمی که براساس شبکه عصبی طراحی میشود یک شبکه را با مجموعه ای از اطلاعات آنقدر آموزش داده میشود تا بهترین و بالاترین دقت را کسب نمایید گرفتن دقت و صحت بالا در ساختار طراحی شبکه عصبی مهم ترین رکن می باشد که به وسیله تزریق اطلاعات و آموزش دادن شبکه این اتفاق می افتد.

https://matlabprozhe.com/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C/