August 3, 2020

Modda tuzilishining molekulyar โ€“ kinetik nazariyasi

Fizika . https://t.me/mavzulashtirilgan_test

Modda tuzilishi to'g'risidagi ta'limotga dastlab miloddan oldingi V - IV asrlarda yashagan grek faylasufi Demokrit tomonidan asos solingan.

Demokrit tabiat hodisalarini o'rganish uchun jismlarning ichki tuzilishini o'rganish zarur ekanligini o'z asarlarida yozgan .

Moddaning tuzilishi va xossalarini uni tashkil qilgan molekulalarning harakatiga hamda molekulalar orasidagi o'zaro ta'sir kuchining mavjudligiga bog'lab o'rganuvchi nazariya molekulyar โ€“ kinetik nazariya (MKN) deb ataladi

Modda tuzilishining molekulyar - kinetik nazariyasini XVIII asrdan uzviy nazariya sifatida rivojlana boshladi . Molekulyar - kinetik nazariyasining rivojlanishi rus olimlari M.V.Lomonosov , D.I.Mendeleyev , ingliz olimlari D.Dalton , J. Maksvell , nemis olimlari O.Shtern , avstriya fizigi L . Bolsman , italyan olimi A. Avagadro va boshqa so'zlarining hissalarini qo'shgan

1. Moddalar zarralardan โ€” atom va molekulalardan tashkil topgan .

  1. Moddalar zarralardan โ€” atom va molekulalardan tashkil topgan .
  2. Atom va molekulalar to'xtovsiz va tartibsiz harakat qiladi
  3. Atom va molekulalar orasidagi o'zaro tortishish va itarilish kuchlari mavjud.