Odamlar

by Muslim
Odamlar

Odamlarni tushunmay o'lib ketaman. Ular haddan tashqari aqlli meni aqlim yetmas darajada yoki haddan tashqari ahmoq men tushunmaydigan darajada. Ular hayotni o'zlari chizig'i bilan o'lchashadi. Lekin bilishmaydiki bu chiziq allaqachon xudo tomondan qo'yilgan. Chiziqdan o'tishdimi biror kun bu boshga balo bōlishdan boshqa hech nima bo'lmasligiga yo'l ochishadi. Ularga chiziqdan o'tmaslikni tushuntirish bu bir xato. Tushuntirmasang ham bir xato. Ko'rib turib indamaslik yomon lekin ularni o'zi devolga boshlari urilmaguncha tushunishlari qiyin. Odamlarga tushunish qiyin. Odamlarni tushunmay ōlib ketaman.

November 13, 2018
by Muslim