August 31, 2020

خواب های کنکوری

برای من خواب های کنکور مهم ترین ویژگی روزهای قبل از اعلام نتایجم بوده است.

این خواب ها از همان کنکور کارشناسی آغاز شد و الان هم که منتظر اعلام نتایج کارشناسی ارشد هستم همچنان به این خواب ها ادامه می دهم.

البته بزرگترین مزیت این خواب ها تنوع آنها است. یعنی خدا رو شکر من از آن آدم هایی نیستم که یک خواب را صد بار ببینند

اصلا من اگر یک خواب را دوباره ببینم یادم می آید! همان توی خواب می گویم این که تکراری است! من این را قبلا دیده ام و بیدار می شوم. بالاخره هر کس کراماتی دارد و کرامت من هم این است دیگر

تنوع خواب هایم هم خودش متنوع است. قطعا با خواندن این جمله سرتان گیج رفته است. برای این که تعادل را به شما بازگردانم این توضیح را بدهم که منظورم این است که خواب هایم از جنبه های مختلفی تنوع دارند. یعنی هم ترسناک هستند و هم شاد. هم دردناک هستند هم خاک بر سری. هم رتبه های خوب می گیرم و محبوب همه می شوم و هم رتبه های نجومی می آورم و به فکر خودکشی می افتم

دیشب جای شما خالی از آن خواب های خوب دیدم. خیلی نمی توانم وارد جزییات شوم چون بی ادبی می شود اما این را بگویم که رتبه ام خیلی خوب شده بود. آن قدر خوب که توی تلویزیون نشانم دادند. از تلویزیون که آمدم بیرون همین جور کشته مرده بود که پیدا می کردند و درخواست مشاوره داشتند

اما هفته پیش واقعا عذاب آور بود. گفتند نتایج را زده اند توی برد دانشگاه!!! یعنی باید پا می شدی می رفتی برد دانشگاه را نگاه می کردی تا رتبه کارشناسی ارشدت را ببینی. خواستم وارد دانشگاه شوم که یک نفر از کیوسک نگهبانی افتاد دنبالم و شروع کرد به فشار دادن که این چه رتبه ای است ؟

این قدر گردنم را فشار می داد که نمی توانستم بگویم اصلا به تو چه مربوط است؟ پدرمی؟ مادرمی؟

خلاصه که اوضاع سختی است. امیدوارم زودتر نتایج رو اعلام کنند که از این وضعیت خفن بیرون بیایم. واقعا خسته کننده شده است.