За какво служи KEEP токенът?

Родният мрежов маркер на Keep, KEEP, поддържа всички приложения, които са изградени върху него и ще бъдат изградени в бъдеще. KEEP се изисква, за да може всеки да стане член на мрежата Keep. Участниците имат право да получават възнаграждение за извършване на работа. Тази „работа“ представлява не само изчислението, но и наличността, необходима за избор и обединяване на контейнерите за поддържане и за четене на подходящите данни. Участниците се избират на случаен принцип за Протокола за генериране на разпределен ключ, което води до публичен ключ на ECDSA. Този получен ключ се използва за създаване на адрес на портфейла, който след това се използва във веригата.

KEEP е ключов стимул, който насърчава конструктивното поведение, насърчава ефективността и доверието и насърчава приемането и растежа на мрежата Keep. Притежаването на токен KEEP ви дава правото да изпълнявате ключови функции в мрежата. Притежателите на токени трябва да делегират определено минимално количество KEEP като обезпечение, за да могат да ги използват. Извършената „работа“ се разпределя на случаен принцип, но с течение на времето количеството работа ще бъде пропорционално на размера на делегираното KEEP. Например, човек, който делегира 1000 KEEP, може да очаква да бъде избран десет пъти по-често с течение на времето, отколкото някой, който делегира 100 KEEP, получавайки комисионна, пропорционална на работата, която вършат.

Този подход увеличава полезността на маркера. Ползата, която KEEP предоставя на притежателите, зависи от размера на делегирането и следователно от доверието на потребителя в сигурността на мрежата. Идеята е тези, които имат по-голям интерес към проекта (имат много токени), да получат големи награди. Минималната пържола ще се промени с течение на времето, започвайки от максимума и след това намалявайки в течение на 6 месеца.

Заинтересованите читатели могат да проверят дълбокото потапяне на Mulitcoin в работни символи за по-подробно разбиране на тази концепция.

Свобода, а не принуда

Целта на Keep е да предостави на притежателите възможно най-голяма автономия. Екипът на Keep вярва в изграждането на системи за награди, а не в ограничаването на поведението. Като такъв, токенът KEEP предоставя на притежателите и операторите възможността да решават къде и как искат да управляват рисковете си. Екипът на Keep се интересува от създаването на екосистеми, които позволяват на хората да действат по начина, по който искат, и в които кумулативното поведение на всички участници води до нетна полза и увеличено използване на мрежата и нейния маркер.

Keep е проектиран да поддържа неограничен брой приложения и дава на членовете пълна свобода да избират къде да инвестират своите ресурси и време. Членовете на Keep трябва да „одобрят“ всяко приложение в мрежата да бъде използваемо. Всеки проект ще има свои специфични параметри и изисквания и от притежателите на KEEP зависи да решат колко голяма е наградата за всеки от тях спрямо риска и прекараното време.

Единственият компонент, в който трябва да участват всички доставчици на KEEP, е случаен маяк, който избира подписващите лица за приложения, разположени в мрежата на Keep. Когато някой използва едно от тези приложения, той се нуждае от маяк, за да генерира произволно число. Този потребител плаща комисионна, която след това се разделя между членовете на мрежата, които са делегирали своите токени на този фар.

Проектът tBTC , който започва на 27 април, може да служи като пример за безопасен начин за печелене на пари с вашия BTC тук. tBTC е проект с отворен код, поддържан от Keep, Summa и Cross-Chain Group… След като доставчиците се свържат с tBTC, те могат да делегират своя ETH, за да бъдат избрани като участници в подпис, които проверяват и държат BTC депозиран от потребители на приложения. В допълнение към минималния залог в KEEP токените, тези участници трябва да депозират определено количество ETH, равно на 150% от стойността на депозирания BTC, за да се предотврати „лошо поведение“. Стойността 150% е параметър за tBTC и един от факторите, които участниците трябва да вземат предвид, когато решават дали да „одобрят“ и да се свържат с приложение. Когато избраните абонати изпълняват правилно функциите си в приложението, те получават комисионни в токени KEEP.

Токеномика и бъдещето на токена KEEP

Токеномиката KEEP е относително проста. На най-основното си ниво Keep получава комисионни за всички действия, които се извършват в приложенията, които поддържа. Има ограничено количество KEEP, така че каквато и да е бъдещата стойност на мрежата, ние знаем точно на колко части е разделена. Около 25% от KEEP е заделено за публично разпространение, можете да научите повече за капки за стек Keep и „Play for Keeps” . При равни условия трябва да очакваме, че увеличеното използване ще създаде повече търсене. KEEP е проектиран по такъв начин, че колкото повече приложения има в мрежата, толкова повече възможности да печелите с токена. Това би трябвало да доведе до повече хора, които делегират KEEP да участват в тези приложения, създавайки по-голяма стойност за цялата екосистема.

Философията на Keep се основава на идеята, че хората трябва да имат свободата да правят своя избор и че пазарите, основани на стимули, се представят по-добре от силно регулираните структури, където поведението се прилага стриктно. Токенът KEEP е разработен въз основа на тези стойности. Той предоставя на притежателите възможността самостоятелно да решават в кои идеи да участват и колко жетони да използват. Екипът на Keep не се съмнява, че някои ще бъдат консервативни, докато други, напротив, ще бъдат безразсъдни. Някои ще участват във всяко заявление, докато други ще се посветят на едно или две. Екипът на Keep не избира победители или губещи измежду приложенията и не принуждава притежателите ни на токени да предприемат определени действия. Убедени сме, че колективно изградената от нас екосистема ще създаде стойност за всички.

Абонирайте се за бюлетина на tBTC, за да получавате новини.

Полезни връзки: