July 29, 2020

بعضی از زنان نقطه ضعفی در مقابل کفش ها دارند؛ اپرا وینفری

بعضی از زنان نقطه ضعفی در مقابل کفش ها دارند… من اگر لازم باشد می توانم پابرهنه راه بروم. من نقطه ضعفی در مقابل کتاب ها دارم. #اپرا_وینفری