من در امتحان بعضی درس ها مردود شدم؛ بیل گیتس

من در امتحان بعضی درس ها مردود شدم، ولی دوستم در همه امتحانات قبول شد. حالا او یک مهندس در مایکروسافت است و من صاحب مایکروسافت هستم. #بیل_گیتس