August 6, 2020

من در امتحان بعضی درس ها مردود شدم؛ بیل گیتس

من در امتحان بعضی درس ها مردود شدم، ولی دوستم در همه امتحانات قبول شد. حالا او یک مهندس در مایکروسافت است و من صاحب مایکروسافت هستم. #بیل_گیتس