هر چه بیشتر خاطره ای را دوست داشته باشی؛ ولادیمیر ناباکوف

هر چه بیشتر خاطره ای را دوست داشته باشی، آن خاطره قوی تر و قوی تر می شود. #ولادیمیر_ناباکوف