Yoruichi Shihouin

Персонаж :Yoruichi Shihouin

Откуда : Bleach