БІРІНШІ ЖАТТЫҒУ

САНАЛЫ АДАМ

1. КЕШЕ, БҮГІН, ЕРТЕҢ

Кейде, қалай үлкен жетістіктерге жеткеніміз, немесе әлі де шығар белестеріміз туралы түсінігін ұмытып жатамыз. Осы он маңызды аймақта, бес жыл бұрын болған дәл бағалауды жасау үшін, келесі беттерді пайдаланыңыз. Осы санаттардың әрқайсысна 10 балдық шкала бойынша белгі жасаңыз, онда "0" бұл салада ештеңе жоқ , ал "10"– сіз осы салада толық өмір сүрегеніңізді білдіреді.

Белгі жасағаннан кейін, әр санаттың астына, сол кезеңде өз жағдайыңызды сипаттап. сөйлем жазыңыз.

Мысалы, сіз 5 жыл бұрын физикалық тұрғыда қандай болдыңыз? Сіз былай жазар ма едіңіз: «Мен 7 ұпай болдым » , « Менде жақсы формада болдым, бірақ оны әліде жақсарту керек болды. Менде артық 3 килограмм болды. Мен аптысна екі рет жүгірумен айналыстым, бірақ дұрыс тамақтанбадым. Энергетикалық деңгей орташа (посредственный)."

Бұл жаттығуға 5-10 минут бөліңіз. Сіздің ісіңіздің ашылуына себепші болады.

Бес жыл бұрын  / Балл / Үкім

Физикалық

тұрғыдан алғанда ____ _______________

Ақыл-ой ____ _______________

Эмоцианалдық ____ _______________

Тартымдылық ____ _______________

Қ арым-қатынас ____ _______________

Өмірлік сала ____ _______________

Әлеуметтік ____ _______________

Рухани ____ _______________

Кәсіптік ____ _______________

Қаржы ____ _______________

Осы категориялар бағыттары бойынша, сіз қаншалықты алысқа немесе кейінге кеттіңіз. Және де бүгінгі күнгі жағдайыңызды бағалап көріңіз. Басқаша айтқанда, бүгін осы санаттардың әрқайсысында 1-10 дейін белгілеңіз, содан кейін бүгін осы санаттардың әрқайсысында болған өзгеріс сипаттайтын бір немесе екі сөйлеммен жазыңыз.

Бүгінде / Балл / Үкім

Физикалық

тұрғыдан алғанда ____ _______________

Ақыл-ой ____ _______________

Эмоцианалдық ____ _______________

Тартымдылық ____ _______________

Қарым-қатынас ____ _______________

Өмірлік сала ____ _______________

Әлеуметтік ____ _______________

Рухани ____ _______________

Кәсіптік ____ _______________

Қаржы ____ _______________

Бұл жаттығуды орындай отырып, өзіңіз туралы не білдіңіз? Сіз байқаған ерекшеліктер қандай? Сіз күткендей қандай да бір санаттардың шеңберінде бірдеңе жақсардыма? Бағытыңыз нәтижелі болды ма?

Сізде жағымды сезім пайда болды, солай емес пе? Егер сіз қалағаныңыздай алға жылжымаған болсаңыз, немесе 5 жыл бұрын кейбір санаттарда қазіргіден жақсырақ орындаған болсаңыз, онда бұл ақпарат та сізге құнды – ол сізді тағыда бірнеше жыл босына өтіп кетпеуіне өзгеріс жасауға түрткі болады. Есіңізде болсын, наразылық табыстың негізгі кілт болуы мүмкін.

Ал қазір бір минут бөліңіз және осы салыстырудың арқасында білгеніңізді көрсететін бірнеше негізгі фразаларды тез жазып алыңыз. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Осы жаттығуды келесі бес жылға жобамен аяқтаңыз. Тағы да ұпайларды анықтап және қысқаша сипаттаңыз, қай санаттарда қандай ұпаймен жетістіктерге жеткіңіз келетіндігін.

Келесі бес жыл / Балл / Үкім

Физикалық

тұрғыдан алғанда ____ _______________

Ақыл-ой ____ _______________

Эмоцианалдық ____ _______________

Тартымдылық ____ _______________

Қарым-қатынас ____ _______________

Өмірлік сала ____ _______________

Әлеуметтік ____ _______________

Рухани ____ _______________

Кәсіптік ____ _______________

Қаржы ____ _______________