January 26, 2021

FIDES:БУХГАЛТЕРИЯ 8 дастурида импорт БЮД (ГТД) ларни юритиш учун қўлланма

1. Аввал "Покупка" бўлимида "Поступления товаров и услуг" хужжатини расмийлаштириш керак.

2. "Покупка" бўлимида "ГТД по импорту" хужжатини тўлдириш учун қуйидаги кетма-кетлик амалга ошириш керак.

Кодлар билан тўлиқроқ танишиш учун линк

ГТД хужжатида эътибор бериш керак бўлган нарсалар

Ушбу интернет манзилга ёки бу манзилга ЭРИ орқали кирилади.