Бисмил-Ляхинин түшүндүрмөсү:

الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

шейх Мухаммад Бин Солих ал-Усеймин رحمه الله :

(ЫСЫМЫ МЕНЕН) Автор, Аллахтын ырайымы ага болсун, өз китебин «بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ» аяттан баштап Аллаху Азза ва Жаллянын Китебине ээрчиди, анткени бул аятта жана хадисте келгендей, пайгамбар صلى الله هليه و سلم айткан: «Ар түрдүү олуттуу иштерде, «Аллахтын Ысымы менен!» башталбаса, мандеми бар болот», жана ошондой эле Аллахтын элчиси صلى الله هليه و سلم өзүнүн жиберме каттарында да баштаган эле.

(АЛЛАХТЫН) Аллах – дегени Жаратуучу Азза ва Жалланын Ысымы болот, Анын Ысымы ушундай дейсин, бүт баары калган Ысымдар Ага баш ийет, ошондуктан Аллах Таалянын Сөзүн алып көрсөк:

«Бул адамдарды Аллахтын уруксаты менен карангыдан нурга Ызаттуу, Мактоого ылайык, Роббиндин жолуна чыгаруун үчүн Биз сага түшүргөн Китеп. Аллахка асмандагылар менен жердегилердин баарысы таандык». «Ибрахим» сүрөөсү,1-2.

Шарх скрин

Демек бул Сөздү улук жана көрсөтмө катары Аны белгилөөгө эсептебеш керекбиз, тагыраак айтканда «Аллах», деген Сөз сын-атоочтук функциясында аткарат, бирок сөссүз Аны көрсөтмө деп айтыш керек, себеби дегенде, бул Сөз баш ийдиргендик жана кандайдыр бир функцияда аныктоодо тандуулукка карап калат.

(КЕН ЫРАЙЫМ) «КЕН ЫРАЙЫМ» Ысымдардан бири болот, Ал болсо бир гана Аллах Азза ва Жалляга таандык болот жана башкаларга колдонуу мүмкүн эмес. «КЕН ЫРАЙЫМ» (Рахман) дегени «өзүнүн кен ырайымдуулугу менен айырмаланат».

(ДАЙЫМА ЫРАЙЫМДУУ) «ДАЙЫМА ЫРАЙЫМДУУ» бул Ысым (Рахим) Аллахка жана башкаларга да колдонулат жана анын мааниси «дайыма ырайымы башкаларга жетип турат,». Демек, «Рахман» бул, кен ырайымдуулугу менен айырмаланат, а «Рахим» - болсо ырайым ээси, башкаларга да жетип турат, эгерде чогуу бириктирилсе, анда ал «КЕН ЫРАЙЫМЫН, өзүнүн ырайымдуулугун кимге кааласа таркатып жиберет» дегени, Аллах Тааля ушул боюнча айткандай: «Ал кимди кааласа жазалайт, кимди кааласа ырайымдуулук кылат жана силер Ага кайтарыласынар». Сурөө «Анкабут», 21.

Шарх скрин