Polis Disiplin Cezalarına İtiraz ve Dava Yolu

Polis Disiplin Cezaları Nelerdir?

7068 sayılı Kanun’un 7.maddesine göre polis disiplin cezaları; Uyarma, Kınama, Aylıktan kesme, Kısa süreli durdurma, Uzun süreli durdurma, Meslekten çıkarma ve Devlet memurluğundan çıkarma olarak tanımlanır.

Hangi fiilin hangi cezayı gerektirdiği 7068 sayılı Kanun’un 8.maddesinde tanımlanmıştır. Bunun haricinde devlet memurluğundan çıkarma cezasına ait fiiller ve bu cezayı ile ilgili olarak 657 sayılı Kanun hükümlerine bakılabilir.

polis disiplin cezaları

Disiplin Amirleri ile Disiplin Kurulları

Yukarıda anılan cezalar, disiplin amirleri ve disiplin kurulları tarafından verilmektedir. Disiplin amirinin, disiplin cezası verilecek personelden; makam, rütbe veya kıdemce büyük olması ve amir konumunda bulunması gerekmektedir. En üst disiplin amiri ilçelerde Kaymakamdır. İllerde ise ise Vali en üst disiplin amiridir.

Disiplin amirlerinin, her rütbe ve derecedeki tüm personel hakkında disiplin soruşturması açma yetkisi vardır. Bununla birlikte disiplin amirine verilen bu yetkilerin üst disiplin amiri tarafından da kullanılması mümkündür. Disiplin amirliği yetkisi devredilemez.

Disiplin amirlerinin, disiplin cezası gerektiren fiil veya mesleğe aykırı tutum/davranışı öğrenmesinden sonra bizzat soruşturma yapması mümkündür. Aynı zamanda disiplin amirinin, soruşturma yapması için soruşturmacı görevlendirme hakkı da vardır. Bu görevlendirmenin yazılı olarak yapılması gerekmektedir. Soruşturmacı, bir veya birden fazla kişi olabilir.

Disiplin soruşturmacıları / heyeti görevlendiren disiplin amiri adına; bilgi ve belgeleri toplama, ifade alma, tanık dinleme, bilirkişi görevlendirme, keşif yapma, hâkim veya savcı kararı gerektirmeyen durumlarda kriminal inceleme yaptırma dahil olmak üzere her türlü inceleme yapma ve ilgili makamlarla yazışma yetkisine sahiptir.

Emniyet teşkilatında, disiplin ve soruşturma işlerinde kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere,

  • İllerde, eğitim ve öğretim kurumlarında birer polis disiplin kurulu,
  • Merkezde ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulu ve
  • Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu oluşturulur.

Polis Disiplin Cezalarına İtiraz

Disiplin amirlerinin verdiği disiplin cezalarına karşı, cezanın tebliğini takip eden 10 gün içinde itiraz edilmesi gerekmektedir. İtiraz etmek zorunlu değildir. Ancak itiraz edilecek ise bu itiraz yazılı olmalıdır ve bir üst disiplin amirine yapılmalıdır.

Vali veya Emniyet Genel Müdürü tarafından verilen disiplin cezalarına karşı Bakanlık Yüksek Disiplin Kuruluna itiraz edilmesi gerekir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.

Kaymakamın verdiği disiplin cezalarına karşı ise Valiye itiraz edilmesi gerekir. Süresi içinde itiraz edilmeyen cezalar kesinleşir. İtiraz üzerine yetkili mercii 30 gün içinde karar verir.

İtiraz haklı görülürse, ceza hafifletilebileceği gibi cezanın tamamen kaldırılması da mümkündür. Haklı görülmezse reddedilmektedir.

Bakan ile disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına karşı itiraz yolu yoktur. Bunlara karşı ancak idare mahkemelerinde dava açılabilir.

Yukarıda bahsettiğimiz gibi itiraz zorunlu bir yol değildir. İtiraz etmeden de kesinleşen disiplin cezasına karşı doğrudan idare mahkemesinde dava açmak mümkündür. Ancak itiraz edilmiş ve itiraz halen sonuçlanmamışsa idare mahkemesinde dava açmak mümkün değildir. Buna rağmen dava açılırsa idare mahkemeleri tarafından ortada kesin ve icrai bir işlem olmadığı için “incelenmeksizin ret” kararı verilmektedir.

Söz konusu işlem ile ilgili olarak daha fazla detaylı bilgiye polis disiplin cezaları başlıklı makalemizden ulaşabilirsiniz.

Polis disiplin cezaları ile ilgili idare mahkemelerinden olumlu sonuç alınabilmesi için, soruşturmanın başından itibaren alanında uzman bir İdare Avukatından bilgi alınması gerekmektedir. Aksi takdirde davalar olumsuz sonuçlanabileceği gibi, maddi veya manevi tazminat noktasında da hak kayıpları yaşanabilecektir.