June 9, 2021

Кардіопротекція ресвератролом: клінічне випробування на людях у пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця.

Результати: ресвератрол покращував діастолічну функцію лівого шлуночка, ендотеліальну функцію, знижував рівень ЛПНЩ-холестерину та захищав від несприятливих гемореологічних змін, виміряних у пацієнтів з ІХС.

Рівень ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ) суттєво знизився (р <0,05) у групі, яка отримувала Ресвератрол. Деформація еритроцитів зменшилась, а агрегація тромбоцитів значно зросла у групі плацебо (р <0,05), тоді як лікування ресвератролом запобігло цим несприятливим змінам.

Джерело: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22240353/

Кардіопротекція, стимульована ресвератролом та продуктами з винограду, запобігає летальним порушенням серцевого ритму у тваринної моделі ішемії та реперфузії.

Результати

Було помічено, що частота розвитку АВВ була значно нижчою у щурів, попередньо оброблених ресвератролом (25%), виноградним соком (37,5%) або червоним вином (12,5%), ніж у щурів, оброблених сольовим розчином (80%) або етанолом (80%) ). Подібним чином частота LET також була значно нижчою у щурів, попередньо оброблених ресвератролом (25%), виноградним соком (25%) або червоним вином (0%), ніж у щурів, оброблених сольовим розчином (62,5%) або етанолом (75%).

Висновки

Ці результати вказують на те, що кардіопротективна реакція, стимульована ресвератролом та продуктами з винограду, запобігає смертельним серцевим аритміям на тваринній моделі ішемії та реперфузії, підтверджуючи думку про те, що це лікування може бути корисним для профілактики важких серцевих аритмій у пацієнтів з ішемічною хворобою серця.

Джерело: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8112107/

Попередня обробка ресвератролу покращила здатність серця відновлювати гіперглікемічну трансплантацію стовбурових клітин кісткового мозку при діабетичному інфаркті міокарда шляхом регулювання мікроРНК-34а.

РЕЗУЛЬТАТИ: Це дослідження показало, що життєздатність BMSC, культивованих в умовах гіперглікемії, знизилась, клітини старіли. Крім того, було виявлено явно підвищений рівень експресії miR-34a. Більше того, попереднє кондиціонування RSV знижувало експресію miR-34a в BMSC після високої стимуляції глюкозою та омолоджувало BMSC в гіперглікемічних умовах. Подальший аналіз показав, що трансплантація RSV-BMSC корисна для відновлення серця після інфаркту у діабетичних щурів, сприяє вивільненню проангіогенного фактора та збільшенню щільності артеріол та капілярів.

ВИСНОВОК: Ресвератрол омолодив BMSC після хронічного старіння, спричиненого гіперглікемією, взаємодіючи з miR-34a та оптимізував терапевтичний ефект BMSC на діабет з інфарктом міокарда.

Систематична фармакологія виявляє антиоксидантний стрес та протизапальні механізми втручання ресвератролу при травмах ішемії-реперфузії міокарда.

Результати: Попередня обробка ресвератролом зменшувала частоту та тривалість шлуночкової тахікардії (ВТ) та фібриляції шлуночків (ВФ). Протягом того ж періоду попередня обробка ресвератролу також збільшувала оксид азоту (NO) та знижувала рівень лактатдегідрогенази в каротидній крові.

Висновки : Ресвератрол є потужним антиаритмічним засобом з кардіопротекторними властивостями у щурів І – Р. Кардіопротекторні ефекти ресвератролу у щурів I – R можуть корелювати з його антиоксидантною активністю та регуляцією вироблення NO.

Джерело: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2021.632375/full

Кардіопротекторний ефект ресвератролу в постінфарктній моделі серцевої недостатності

Результати: Лікування ресвератролом покращило функцію лівого шлуночка, зменшило інтерстиціальний фіброз, гіпертрофію серця та рівень BNP у плазмі, викликаний лікуванням ISO. ISO також посилив активацію утворення P38-MAPK, ERK1 / 2 Thr183-Tyr185 , COX-2, iNOS та ROS та зменшив фосфорилювання Akt-1, GSK-3 β та MKP-1, на які сприятливий вплив ресвератролу. Згідно з нашими результатами, регулювання цих шляхів може також сприяти сприятливому впливу ресвератролом.

Джерело: https://www.hindawi.com/journals/omcl/2017/6819281/