PenetrasyonTesti
April 2, 2020

TCP/IP Nasıl Çalışır ?

Bilgisayarlarımız aralarında birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlamak için protokollere ihtiyaç duyarız. Bu yazımda TCP/IP protokollerini anlatacağım.

Açılımı Transmission Control Protocol/Internet Protokol olan TCP/IP internetin temel protokollerini içeren bir pakettir. Bir çok protokolün bir araya gelmesi ile oluşmuştur. TCP kısmı veri transferinde önemli noktaları belirtirken IP kısmı taşıma yolunu bulmayı belirtir. Protokol yapısı Uygulama Katmanı, Taşıma Katmanı, İnternet Katmanı, Ağ Erişim Katmanı ve Fiziksel Katman olmak üzere 5’e ayrılır. Bu referans modelinde 4 farklı katmanda 15’ten fazla protokol vardır. Veriler bu katmanlar arasında sırasıyla paketlenerek gönderilir, alıcıda ise paketlemenin tersi sırayla teker teker açılarak veri ulaştırılmış olur.

Peki Protokol Nedir ?

Protokoller cihazlar arası iletişimde kullanılan, iletişim kurallarını belirleyen ağ dilleridir. Referans modelinin her katmanda ayrı protokoller görev yapar. Farklı referans modellerinde aynı protokoller çalışabilir.

1) Uygulama Katmanı
Bu katmanda gönderilecek veri tipi ve veriyi işleyen uygulamalar bulunur. Örneğin bir HTML web sayfası ve bu veri tipini kullanan HTTP protokolü bu katmandadır. OSI modelindeki sunum ve oturum katmanları TCP/IP modelinde uygulama katmanı içerisinde yer alır. E-Posta gönderimi için kullanılan SMTP ve dosya gönderimi için kullanılan FTP protokolleri bu katmanda bulunur.

2) Taşıma Katmanı
Bu katmanda verinin nasıl gönderileceği belirlenir. Veri güvenliği, hata kontrolü gibi işlemler yapılır. TCP ve UDP bu katmandadır. TCP klasik veri aktarımında UDP ise medya aktarımında kullanılır. TCP, UDP ye göre daha güvenli fakat daha yavaş çalışır. Çünkü TCP 'de gönderilen her veri paketinin ardından verinin yerine doğru bir şekilde ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilir.

3) İnternet Katmanı
Routerlar ile birbirine bağlanmış ağlar boyunca verinin kaynaktan hedefe yönlendirilmesini sağlar. Bu akışı sağlayan kaynak ve hedef adres bilgileri internet katmanında saklanır

4) Ağ Erişim Katmanı
Uç sistem ile ağ arasındaki lojik arabirime ilişkin katmandır. Verilerin fiziksel olarak 1 ve 0’lara dönüştürülerek taşınması sağlanır.

5) Fiziksel Katman

İletişim ortamının karakteristik özelliklerini, sinyalleşme hızını ve kodlama şemasını belirler. Veri kablo tipine (veya kablosuz) göre elektrik sinyallerine veya elektromanyetik dalgalara dönüştürülür.

Katmanlar ve Protokollar Nasıl Çalışırlar ?

Bir web sayfasına girmek istediğimiz zaman aşağıdaki adımlar sırasıyla gerçekleşmektedir ;

Web sayfasının saklı olduğu sunucuda uygulamalar sayfanın HTML veri formatında bir çıktısını oluşturur. Ve bu veriyi HTTP protokolüyle gönder komutunu verir. Bunlar 4. katmanda yani uygulama katmanında olur. Buradan çıkan veri 3. katmana yani taşıma katmanına gönderilir.
Taşıma katmanında veriye taşıma katmanının bilgileri yani port bilgisi ve veri boyutu eklenir.
Üçüncü katmandan çıkan veri paketine ikinci katmanda verinin gönderileceği bilgisayarın (sunucunun) ve sizin bilgisayarınızın IP adresleri ve verinin son halinin boyutu eklenir.
Son katmanda yani fiziksel katmanda fiziksel adresler ve verinin yeni boyutu pakete eklenir.
Paket sunucudan çıkar ve sunucu ile sizin bilgisayarınız arasındaki binlerce kilometrelik yolu kat ederek bilgisayarınıza ulaşır.

Veri bilgisayarınıza ulaştığında bu sefer tersi sırayla katmanlardaki protokoller işletilir. Bilgisayarınız önce fiziksel katmanı ardından ağ katmanını, daha sonra taşıma ve uygulama katmanlarını işletir. Ve en sonunda kalan paketi web tarayıcınıza gönderir. Her katmanda ayrı donanımlar görev yapar.

@ykslkrkci tarafından Persona Non Grata için hazırlanmıştır. Telegram grubumuzakatılın.