October 8, 2020

Mental disorder|اختلالات روانشناسی

اختلال روانی ، بیماری روانی [3] یا اختلال روانپزشکی نیز نامیده می شود ، الگوی رفتاری یا ذهنی است که باعث پریشانی قابل توجه یا اختلال در عملکرد شخصی می شود. [4] چنین ویژگی هایی ممکن است پایدار ، عودکننده و از بین برنده باشند ، یا به صورت یک قسمت واحد رخ دهند. بسیاری از اختلالات توصیف شده است ، با علائم و نشانه هایی که بین اختلالات خاص بسیار متفاوت است. [5] [6] این اختلالات ممکن است توسط یک متخصص بهداشت روان تشخیص داده شود.

دلایل اختلالات روانی اغلب مشخص نیست. نظریه ها ممکن است یافته های حوزه های مختلفی را در بر بگیرند. اختلالات روانی معمولاً با ترکیبی از نحوه رفتار ، احساس ، درک یا تفکر فرد تعریف می شود. [7] این ممکن است با مناطق خاص یا عملکردهای مغز همراه باشد ، اغلب در یک زمینه اجتماعی. اختلال روانی یکی از جنبه های سلامت روان است. هنگام تشخیص باید اعتقادات فرهنگی و مذهبی و همچنین هنجارهای اجتماعی را در نظر گرفت. [8]

خدمات در بیمارستانهای روانپزشکی یا جامعه مستقر است و ارزیابی ها توسط متخصصان بهداشت روان مانند روانپزشکان ، روانشناسان ، پرستاران روانپزشکی و مددکاران اجتماعی بالینی با استفاده از روشهای مختلف مانند آزمایشات روان سنجی اما اغلب با تکیه بر مشاهده و پرسش انجام می شود. درمان ها توسط متخصصان مختلف بهداشت روان ارائه می شود. روان درمانی و داروهای روانپزشکی دو گزینه اصلی درمان هستند. سایر درمان ها شامل تغییر در سبک زندگی ، مداخلات اجتماعی ، حمایت از همسالان و کمک به خود است. در اقلیت موارد ، ممکن است بازداشت یا درمان غیر ارادی وجود داشته باشد. نشان داده شده است که برنامه های پیشگیری برای کاهش افسردگی است. [7] [9]

اختلالات روانی شایع شامل افسردگی است که حدود 264 میلیون نفر ، اختلال دو قطبی که حدود 45 میلیون نفر را تحت تأثیر قرار می دهد ، زوال عقل است که حدود 50 میلیون نفر را تحت تأثیر قرار می دهد و اسکیزوفرنیا و سایر روان پریشی ها که حدود 20 میلیون نفر را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار می دهد. [10] اختلالات رشد شامل ناتوانی فکری و اختلالات رشدی فراگیر است که معمولاً در دوران نوزادی یا کودکی بروز می کند. [10] انگ و تبعیض می تواند بر رنج و ناتوانی مرتبط با اختلالات روانی بیفزاید و منجر به ایجاد جنبش های مختلف اجتماعی در جهت افزایش درک و به چالش کشیدن طرد اجتماعی شود.

(ویکی پدیا)

اصطلاح اختلال روانشناختی گاهی اوقات برای اشاره به آنچه بیشتر به عنوان اختلالات روانی یا اختلالات روانپزشکی شناخته می شود ، استفاده می شود. اختلالات روانی الگوهایی از علائم رفتاری یا روانشناختی است که بر مناطق مختلف زندگی تأثیر می گذارد. این اختلالات برای شخصی که این علائم را تجربه می کند پریشانی ایجاد می کند.

اگرچه لیستی جامع از هر اختلال روانی نیست ، اما لیست زیر شامل برخی از دسته های اصلی اختلالات توصیف شده در راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM) است. آخرین ویرایش راهنمای تشخیصی DSM-5 است که در ماه مه سال 2013 منتشر شد. 1 DSM یکی از پرکاربردترین سیستم ها برای طبقه بندی اختلالات روانی است و معیارهای استاندارد تشخیصی را ارائه می دهد.

https://www.verywellmind.com/a-list-of-psychological-disorders-2794776

https://dr-sanaie.com/category/روانشناسی-اختلالات/