September 4, 2021

استخدام کارمند اداری با حقوق و مزایا

استخدام کارمند اداری با حقوق و مزایا

کارگر مانند سایر دسته بندی های شغلی طبقه بندی های خاص خودش را دارا است. کارگر در معنا و مفهوم امروزی، به شخصی اطلاق می گردد که در ازای انجام کار معین، حقوق معینی را دریافت نماید. این کار می تواند در صنعت ساختمان یا در یک دفتر کاملا اداری باشد. برای مشاهده آگهی های روز استخدام کارگر ساده در سایت نیازمندی های همشهری می توانید به بخش استخدام، استخدام کارگر ساده مراجعه کنید.