July 17, 2018

"ГАИ постановило что я не виновен" (с)