Берген рекламаныздан неше адам келеди? (Анализ)

by @samambetov
Берген рекламаныздан неше адам келеди? (Анализ)

Берген рекламаныздан канша адам келетинин билиуди калейсизба?

Бул зор нарсе!

Бир админлер, мысалы сиздин таныс админ: "бир каналга реклама берип едим паленбай адам кирди, сенда усы каналга реклама бер!" десе асыкпан, себеби:

  • хар кыйлы реклама посты хар турли адамга кызык болады
  • сиз берип атырган канал тематикасы байланыслы (Мысалыга, каналыныз аркалы телефон хам онын ауысык болеклерин сатажак болсаныз, оны Тил уйренетин каналга реклама берсениз келиспейди)
  • Каналда реклама тез-тез шыгып турган болса, ол жерден сиздин каналга отиу аз болады

Анализ ушын Телеметрдан пайдалансаныз болады, себеби бул сайттан анык анализ беретин сервис еле жок.

Мысалы:

5000 адамнан коп, активность 50% тен жокары, "Наука и техника" ктегориясындагы бир каналды аламыз

Корип турганыныздан, хаммеси жаксы. Енди кандай каналлар бул жерде реклама кылынганын хам сол каналларга орташа неше адам откенин коремиз (бул жараян конверсия деп айтылады)

Бул ушын "Рекламные публикации" дегенге басамыз

Мен 5-6 рекламный постты алып, канша адам сол каналларга откенин коремен.

Аналитика деген жеринде реклама кылынган датаны корип тауып алын

Аналитикада "Рекламная статистика" деген жерине отип бизге керек санени тауып аламыз

Самый большой приток подписчиков идёт первые часы (как правило, от 1 до 5 часов, в зависимости от активность подписчиков выбранного канала донора), дальше конверсия будет падать.

Плюс ко всему, большинство рекламных постов публикуются на условия 1/24 (1 час в топе и 24 в ленте), поэтому будет анализировать данный промежуток времени.

Ен коп адам отетугын уакыт биринши сагатларда (реклама берилгеннен сон, 1-5 саат аралыгында), кейин карай адамлардын отиуи пасейип барады.

Кобинесе реклама 1 кунге бериледи, сонын ушын сол уакытты корип шыгамыз

Реклама кылынбастан алдын, реклама бериушинин каналында 1269 адам болган, бир кун отип, 1346 болган. Адамлар отиуи 77 екен.


Статистиканы саат бойлап корсениз да болады

Усы бир кун ишинде бул рекламный постты 2100 адам корген (6 декабрь 18:15 тен 7 декабрь 20:00ге дейин)

Делаем простой подсчёт: 77*100/2100=3,6%. То есть, конверсия из просмотров рекламного поста в подписчики составила 3,6%.

Кишкене есаплаймыз: 77(откен адам)*100/2100(просмотр)=3.6%. Бул дегени, берилген рекламадан конверсия 3.6%ке тен.

Телеграм ушын бул корсеткиш жаксы (3-5% болса), ал егер 5%тен жокары болса сиз жуда зор жерге реклама берген боласыз.

Усындай кылып жане бир неше канал анализин кыламыз. Томндеги таблицадан корсениз болады.
  1. Орташа конверсия 3.7% болды, музыкальный каналды еспка алмаганда. Классикалык музыка хаммеге да унамайтынын еспка алыу керек бирак.
  2. Орташа адам отиуи 72 болды
  3. Реклама бериу ушын ен колай уакыт- кешки уакыт екен.
  4. Орташа постты 1951 адам кореди екен
Сонын менен, сиз орташа неше адам отиуин, анализ кылып билип алсаныз болады. Есте тутын. Адам коп дегени, бул сизге да коп келеди дегени емес. Реклма бериу ушын дурыс жерди сайлап уйренин.

Нелерге тагы итибар каратыуыныз керек

  1. Реклама берместен алдын, сиздин каналга уксас (Онлайн магазин деп алайык) неше канал сол каналда реклама берген екен. Егерде бир хапте ишинде сиздин каналга уксас канал реклама берген болса, сизге адам отиуи аз болады (бирак сиз рекламанызда БИЙПУЛ, АРЗАН, КОНКУРС, АКЦИЯ деген созлерди ислетсениз, коплеу отиуи анык)
  2. Егерде сиз МЕГАда (подборка 6-7 каналлар топламы) катнасатугын болсаныз, адам отиуи азлау болады. Бирак оны анык айтып болмайды, себеби ол жерде бирден 6-7 каналда сиздин рекламаны кореди адамлар.

Хазирше усылар.

Тусинбесениз кайтадан окып шыгын.

July 24, 2018
by @samambetov