June 9, 2021

Nakliyat

Uluslararası nakliyat faaliyetlerinde kritik rol üstlenen kara yolu taşımacılığı rekabetin en çok yaşandığı taşıma türü. Kara yolu taşımacılığı, kapıdan kapıya aktarmasız taşımaya olanak tanıması sayesinde eşya yıpranmasını en aza indirir. Tarifeli yüklemelerin sıkça yapılabilmesi ve kısa süreli sevk yapılabilmesi karayolu taşımacılığının çok tercih edilen taşıma türü olmasında etkili. Kara yolu ağı uzunluğunun 1950’lerden 2001’e kadar 4,79 kat artmış olması bu taşımacılık türünün uluslararası taşımacılık faaliyetlerinde kilit rol üstlendiğinin göstergesi. Günümüzde hızla artan nüfus ve bu nüfusun doğurduğu talep ile özellikle ulaşım hizmetlerinde aksaklıklar meydana gelmektedir. Bu problemler ağırlıklı olarak, nüfus ve istihdamın yoğun olduğu büyük şehirlerde gözlemlenmektedir. Hizmette oluşan bu gibi sorunlar, iş gücü ve kaynak kayıplarına neden olmaktadır. Kayıpların engellenebilmesi ve bilimsel çözümlerin üretilebilmesi için ulaşım ağırlıklı, çok disiplinli bir anlayış çerçevesinde Ulaşım ve Trafik konularında yaptığımız eğitim, proje ve araştırma faaliyetlerinde, verimimizi artıracağı düşüncesiyle ilgili merkezi ve yerel idarelerle işbirliği kurulmuştur. Ulaştırma Sistemleri Uygulama Araştırma Merkezi, tüm ilgili özel sektör, merkezi yönetim, yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteleri bir araya getirerek ortak birçok proje yapılabilmesi için önemli bir koordinasyon görevini yerine getirmektedir. Havayolu kargo taşıma üniteleri, parça yüklerin derlenip toparlanması ve uygun
koşullarda taşınmasında, yani standart ve güvenli hizmetin verilmesinde kolaylaştırıcı rol üstlenmektedir. Esasen kargo taşıma sistemlerinin amacı kargoyu birimlere ayırmak ve bu işlemi tamamladıktan sonra, bir noktadan diğer bir varış noktasına konteyner benzeri
birimlerle götürmektir. Uçakların yükleme kapasiteleri, uçak tiplerine ve uçağın kargo kapısının boyutlarına göre değişir. Hava kargoları genellikle havayolu konteynerlerinde ve paletlerinde nakledilir. Bunlar, yükleme-boşaltma sırasında, havalimanında malın transferlerini çabuklaştırır ve kolaylaştırırlar. Kargo maliyetleri hesaplanırken genellikle yükün ağırlığı ile birlikte hacim olarak kapladığı yer de dikkate alınır. Hafif olan bir kargonun ambalajı büyükse maliyeti yüksek olacaktır. Taşıma sayıları açısından bakıldığında Dünya'da ve Türkiye'de karayolu ile yapılan taşıma sayılarında hem yük taşımacılığında hem de yolcu taşımacılığında yıllar bazında sürekli artış meydana geldiği ve karayolu taşımacılığının ağırlığını koruduğu görülmektedir. Özellikle yük taşımacılığı incelendiğinde, dünya üzerinde dış ticaretin büyük çoğunluğunun denizyolu vasıtası ile yapıldığı, karayolu ile yapılan yük taşımacılığının ise ikinci sırada yer aldığı görülmektedir. Ancak, denizyolu ve diğer taşımacılık türleri ile yapılan taşımalarda, taşımanın başlaması ve sonlandırılmasında karayolunun kullanılması zorunludur. Altyapı yatırımları ve taşıt sayıları açısından bakıldığında, globalleşen dünya ekonomisi ile birlikte karayolu taşıt sayılarında, altyapı yatırımlarında ve taşıma sayılarında büyük artışlar meydana geldiği gözlemlenmektedir. Bütün dünyada ulaşım altyapı yatırımlarına bakıldığında en çok yatırımın karayoluna yapıldığı görülmektedir. Bu kirleticilere maruz kalmanın sağlık üzerinde çok spesifik etkileri olabilir fakat genel olarak organlar, sinir sistemi ve kan etkilenerek, akciğer hastalığı solunum problemleri, kalp krizleri, astım, anksiyete, baş dönmesi ve halsizlik gibi rahatsızlıklara veya bu rahatsızlıkların kötüleşmesine yol açabilmektedir.