Математичне моделювання в системному проектуванні / САПР

Лектор: Теслюк Василь Миколайович

Лабораторні: Климкович Тамара Анатоліївна

Розподіл балів:

25б? - лабораторні роботи (21б - роботи, 4б - контрольна)

55б - залік (письмова-20б, усна - 35 б)

15б - контрольна робота

Лабораторні:

  • 7 лабораторних робіт
  • половина балів за закинуті на диск звіти, інша половина за захист.

Матеріали: