Какво включва локалното SEO

Локалното SEO е оптимизация на сайт за потребителско търсене от конкретен географски регион. Най-често се прилага за сайтовете на онези фирми или организации, които потребителите търсят в определен град или регион, като например: „къде да си направя прическа“, „къде да отидат на бизнес обяд“, „къде правят вкусно кафе“ и т.н. Базирано на местоположението SEO помага на собствениците на фирми да намерят повече нови клиенти. Това е стратегия за оптимизация на търсачките, която помага да се постигнат високи позиции в резултатите от търсенето за геозависими заявки - където е посочен градът, регионът или само местоположението на потребителя.

Изисква много по-малко време, много по-малко вложения и в този тип оптимизация конкуренцията е в пъти по-малка!

* адрес на фирмата в различни части на сайта
* добавяне на сайта в Google My Business
* добавяне към онлайн карти и гео услуги
* регистрация в местни директории и каталози

Успехът в промотирането на регионален бизнес зависи до голяма степен от локалното SEO. Познавайки тенденциите и принципите на оптимизация, свързани с локалното търсене, локалното seo днес се превръща в приоритетна маркетингова насока - както за електронната търговия, така и за офлайн компаниите. Средно половината от всички търсения в търсачките, са локални заявки. Например в Гугъл техният дял е 46% от общия брой на всички посещения.

Фактори за класиране в локалното SEO. Схеми за оптимизация

Наличието на "потвърден" бизнес НЕ гарантира включване по подразбиране в блока с резултати от GMB. Както при глобалното търсене, тук работят фактори за класиране. На първо място е уместност - доколко картата съответства на същността на потребителската заявка.

Приоритет на класирането се дава на организации с високи вътрешни оценки и положителни отзиви. Местоположението също играе важна роля - Google взема предвид местоположението на потребителя и предлага избор от най-близко разположените обекти.