May 8, 2021

چرا مشاور کسب و کار

در سال‌های گذشته به کرات دیده بودم که برتد‌های مطرح با استخدام مشاورکسب و کار سعی در بهبود سطح کار خود می‌کنند. این امر به دلیل آن است که چنین فردی فارغ از دید باز و نگرش جدیدی که به سیستم وارد می‌کند از تجربه‌ی خاصی نیز برخوردار است. چرا که علاوه بر کسب و کار ما با دیگر کسب و کارها نیز برخورد نزدیک داشته و از نزدیک با چالش‌ها و . موضوعاتی که می‌تواند آنان را تحت تأثیر خود قرار دهد آشناست. واضح است که چنین فردی می‌تواند در سطح بسیار بالایی به ارئه‌ی مشاوره پرداخته و ما را متوجه قصورهای ناخواسته‌ی مضرمان بکند.

جز این مشاور کسب و کار می‌تواند ما را به سوی فرصت‌هایی که تا به حال در کسب و کار خود نمی‌دیدم و متوجه آن نبودیم . کند و جاه طلبی ما را بینگیزاند. مثلا یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر مطرح گشت و بسیاری به اهمیت آن پی بردند میتواند بحث هویت بصری برند باشد. اخیرا یکیاز برندهای مطرح با به کار گیری یکی از برجسته ترین گرافیست‌های فعال در کشور هویت بصری خود را به کلی متحول نمود.