April 9, 2020

Test- ona tili

Ona tilim, sen borsan, shaksiz, Bulbul kuyin she’rga solaman. Sen yo‘qolgan kuning, shubhasiz, Men ham to‘ti bo‘lib qolaman.

She’riy parchada gap bo‘laklari bilan aloqaga kirishmaydigan nechta bo‘lak qatnashgan?

A) 2 B) 3 C) 4 D) she’rda bunday bo‘lak ish