სასწავლო პროექტი „დედის დღე“

სასწავლო პროექტი „დედის დღე“

მოსწავლეთა ნამუშევრების პრეზენტაცია 1 მარტი 2019 წ.