რეფლექსიის სტრატეგიები გეოგრაფიის გაკვეთილზე

მეთოდი, რომელიც აუცილებლად უნდა გამოვიყენო გაკვეთილზე. რაც უფრო მრავალფეროვნ მეთოდებს შევთავაზებ ჩემს მოსწავლეებს, მით უფრო ავუმაღლებ ფიქრისა და გააზრების მოტივაციას.

სტატიის ლინკი