June 9, 2021

Модуль 1. Самопізнання

Попередній аналіз особистості

Перед початком ознайомлення з матеріалом 1 модулю, пропоную пройти декілька діагностичних методик.
Результати зберігай у форматі посилання, яке згенерує сайт.
Всі тести російскою мовою.

-//- ДЗ №1

 1. Тест професійного особистісного типу Голанда
 2. Методика «Якоря кар'єри» (Шейн)
 3. Тест мотиваційної структури Герцберга

Поняття потенціалу та його складові

Кар'єрний потенціал - набір індивідуальних психологічних особливостей людини, які дозволяють будувати успішну (за власними критеріями) кар'єру.

Від чого залежить реалізація потенціалу?

 • Внутрішні особистісні фактори
 • Зовнішні соціальні фактори (компанія, галузь, країна)

Принципи оцінки потенціалу

 • СТІЙКІСТЬ - спиратись на базові здібності і якості своєї особистості, котрі складно піддаються змінам.
 • ОРІЄНТАЦІЯ НА ЦІЛЬ - виділяти саме ті якості, котрі необхідні для досягнення мети в майбутньому.
 • УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ - враховувати метакомпетенції (компетенції, котрі йдуть в ногу з часом, і котрі будуть затребувані майже у всіх професіях).

ПОТЕНЦІАЛ МОЖНА ОЦІНИТИ ТІЛЬКИ СТОСОВНО МЕТИ!
Помилились в меті - помилились в оцінці потенціалу.


Аналіз сильних сторін і зон розвитку

-//- ДЗ №2

Пропоную розібрати на 6 рівнях свою особистість, використовуючи піраміду логічних рівнів Роберта Ділтса.

Приклад використання цієї методики:

-//- ДЗ №3

Після такого занурення можна виписати найважливіші моменти у SWOT аналізі.
До нього ми будемо повертатись щоразу для перевірки самих себе в правильності обраного шляху.

Приклад того, як використовувати на всі 100% результати SWOT аналізу:

 1. Виписати в перші три колонки наступне:
  Сильні сторони Можливості Задачі
  Гарне резюме Високий попит Визначити "ідеального
  на ринку праці роботодавця. Оцінити свій
  потенціал
 2. Виписати в другі три колонки наступне:
  Слабкі сторони Загрози Задачі
  Емоційне вигорання Складності на Відновити сили
  етапі проходження
  співбесіди

Тобто кожен пункт ми форматуємо в конретну, прикладку задачу, яку можна виконати вже сьогодні.


Вікна Джохарі

-//- ДЗ №4

Якщо SWOT аналіз дається складно, пропоную провести цікавий інтерактив зі своїми друзями/сім'єю/близьким оточенням.

При зручній нагоді роздайте їм аркуші паперу, щоб вони розписали все що думають про ваші особливості, ваші здібності та риси характеру.

Зазвичай це чудове відкриття для людини дізнатись те, що знають про неї інші, а вона сама не здогадується про це.

До чого тут "вікна Джохарі"?

Дла того, щоб з'ясувати, як вас сприймає оточення, структурувати і проаналізувати власні уявлення про свою особистість.

Модель «Вікна Джохарі», названа так по іменах її творців Джозефа Луфті і Харрі Інгхем.

Дана матриця описує чотири етапи (зони) самопізнання і самовизначення особистості:

А - Відкрита зона:
В цій зоні знаходяться риси, досягнення, цінності та переконання особистості, проявляються у взаємодії з оточенням людини, прийняті і схвалюються суспільством. Ці якості характеризують людину з позитивного боку, тому їх демонстрація позитивно впливає на репутацію. Гарна обізнаність людей про дані характеристики впливає на професійну успішність і продуктивність спілкування.

Б - Прихована зона:
У зоні Б розташовані якості і характеристики особистості, невідомі її колу спілкування. Людина воліє промовчати про деякі риси характеру, переконання або факти біографії, так як вони здатні похитнути її професійну репутацію і авторитет. Зона Б включає як риси, що негативно сприймаються оточенням, так і відсутність певних якостей, які людина намагається в собі розвинути.

Дуже важливо дотримуватися балансу двох перших зон, так як межа між ними є відносною: в колі близьких людей ми більш відкриті, послаблюємо контроль і відкриваємо завісу, в той час як під час спілкування з новою компанією, ми проявляємо якості, які гарантовано принесуть нам повагу і визнання співрозмовників.

В - Сліпа пляма:
Далеко не всі риси ми в собі визнаємо і бачимо, однак вони можуть бути помітні оточуючим. Також можлива ситуація, коли те, що транслюється зовні, сприймається зовсім по-іншому твоїм оточенням.

Значна складова "персональної маркетингової кампанії" - систематичне отримання якісного зворотного зв'язку від оточуючих. Якісний зворотній зв'язок передбачає врахування думок декількох авторитетних для вас людей з різних сфер вашого життя.

У зоні сліпої плями можуть бути не тільки негативні якості, але і наші потенційні можливості і нерозкриті ресурси, які можна використовувати для просування.

Г - Невідоме:
Ті риси особистості, про яких невідомо ні вам, ні оточуючим, які можуть проявлятися несподівано в нових обставинах.

Завдяки даній моделі можна побудувати 3 шляхи особистісного розвитку:

 • Виявлення і розвиток тих рис, наявність яких необхідна для досягнення особистих стратегічних цілей, професійного і кар'єрного розвитку;
 • Увага до отриманого зворотнього зв'язку і коректування своєї поведінки відповідно до неї;
 • Вивчення зони сліпої плями, відкриття в собі нових досі невідомих якостей і талантів.

Важливо постійно вивчати себе і свій досвід, тому що чим краще ми знаємо себе, тим продуктивніше ми використовуємо свої можливості.


На завершення першого модулю додаю рекомендовану літературу (всі посилання на російські видання):


ДО ЗУСТРІЧІ В ЕФІРІ